Menü Kapat

Özgeçmiş (CV)

Prof. Dr. Öztuğ Adsan

Adı Soyadı:  Prof. Dr. Öztuğ Adsan

Doğum Tarihi: 26.05.1964

İletişim Bilgileri: oztugadsan@yahoo.com & info@droztugadsan.com

Kurum Adı:  TOBB-ETÜ Hastanesi, Üroloji Bölümü.

Konuşulan Diller: Türkçe, İngilizce, Almanca (Turkish, English, Deustch)

Eğitim:

1981-1987: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,  

1987-1992: Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi Ibn-i Sina Hastanesi – Üroloji Ana Bilim Dalında Üroloji Asistanlığı

1992-2000: Ankara Numune Hastanesi II. Üroloji  Kliniğinde – Uzman Başasistan, Üroloji Doçenti (1999),

2011-2016: Prof. Dr. Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Başkanı

2016’dan beri: Prof. Dr. TOBB-ETU Hastanesi

Üyesi Bulunduğu Ulusal ve Uluslararası Dernek ve Kuruluşlar:

Ankara Ürologlar Derneği, Türk Kanser ve Araştırma Vakfı, Türk Üroloji Derneği, Üroonkoloji Derneği, Avrupa Üroloji Birliği ve Amerikan Üroloji Birliği.

İdari Görev ve Sorumlulukları: 

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Başasistanı, 2000-2001

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Şef Yardımcısı, 2001-2011  

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Başkanı, 2011-2015

Mesleki İlgi Alanları: Üroonkoloji, Endoüroloji

Yayınlar:

  • 65 tanesi yurtdışı dergilerde, 68 tanesi yurtiçi dergilerde basılmış toplam 132 adet basılı çalışmam vardır.  Bu süre içinde 44 uluslararası kongre, 88 ulusal kongrelerde sunulmuş olan toplam 132 tebliğim vardır.  
  • Şu ana kadar basılmış çalışmalarıma 520 üzerinde atıf yapılmıştır. 
  • Dört orijinal üroloji kitabında çeviri editörlüğüm ve 5 tane klasik üroloji kitabında bölüm editörlüğüm bulunmaktadır. 

Ödüller ve Burslar

  • 1997-1998 yılları arasında Avrupa Üroloji Birliğinden kazanmış olduğum araştırma bursu nedeniyle bir yıl boyunca İsviçre’nin Bern Üniversitesi Üroloji Kliniğinde “ Prostat kanserinin moleküler evrelendirilmesinde RT-PCR ın rolü” isimli projeyi yürüttüm.
  • Türk Üroonkoloji Derneği En İyi Araştırmacı Ödülü 2009
  • 2013 yılında YÖK bursu ile üç ay ABD, New York, Weill Cornell Medical College’de Robotik Prostatektomi ve Üroonkoloji  konularında çalışmalara katıldım.