Menü Kapat

Likit (sıvı) biyopsi, kan, tükrük, idrar, dışkı, beyin omurilik sıvısı ve asit gibi vücut sıvılarından cerrahi olmayan bir şekilde elde edilen tümör materyalinin toplanması ve değerlendirilmesidir. Hücre dışı serbest DNA kanda ve diğer vücut sıvılarında (idrar, tükrük, v.b.) bulunmaktadır. Günümüzde hücre dışı serbest dolaşan tümör DNA’sının genetik analizi, noninvaziv kanser belirteci olarak değerlendirilmektedir.

zelKSu.jpg

Prostat kanserinin kesin tanısı doku biyopsisi ile konulur. Şüpheli vakalarda, özellikle PSA yüksek seyreden insanlarda kullanılan tanı yöntemlerine yardımcı olarak likit biyopsi kullanılabilmektedir. Likit biyopside bu işlem için özel olarak hazırlanmış belirteçler kullanılmaktadır.

Günümüz ürolojisinde sıklıkla kullanılan mpMRI gibi radyolojik tanı yöntemlerine yardımcı olmak amacıyla idrarda bakılan likit biyopsiler de kullanılmaktadır. Böylece hangi hastalarda doku tanısı için biyopsiye ihtiyaç olacağı daha net ortaya konulabilmektedir.

Likit biyopsinin en önemli avantajı herhangi bir girişime ihtiyaç duyulmadan yapılabilmesidir. Günümüzdeki hasta takip rehberleri likit biyopsilerinin kullanılmasını önermektedir.