Menü Kapat

Prostat kanseri için en iyi görüntüleme ve tedavi yöntemleri artık füzyon sistemlerle sağlanmaktadır. MR füzyon prostat biyopsilerinde hastanın prostat yapısı detaylı MR ile ortaya çıkartılmaktadır. Prostat içindeki şüpheli alanlar net olarak görülebilmektedir. Daha sonra özel bir yazılımla bu görüntüler 3 boyutlu (3D) Ultrasonografi cihazına aktarılmaktadır. Şüpheli alanların işaretlenmesini takiben özel tasarlanmış biyopsi aparatlarıyla hedefe yönelik biyopsiler alınmaktadır. Füzyon biyopsi sisteminin en önemli avantajlarından bir tanesi de makat yolunun kullanılmamasıdır. Cilt üzerinden direkt prostat görüntülenerek biyopsiler alınmaktadır. Dolayısıyla standart biyopsilerde görülen enfeksiyon, ağrı ve kanama görülmemektedir.  Hedeflenen alanlardan alınacak biyopsilersayesinde tümörün kesin tanısının konulmasını sağlanmaktadır. İşlem günübirlik yatarak ve anestezi altında yapılmaktadır.

Prostat kanseri tanısı alan hastalar için günümüzde birçok tedavi seçeneği bulunmaktadır. Artık tedaviye yöntemine göre hasta seçimi yerine hastaya göre uygun tedavi yöntemi seçilmektedir. Özellikle lokalize dediğimiz prostat dışına yayılmamış prostat kanseri için birçok tedavi ve izlem seçeneği vardır. Tedavi yöntemini seçerken hastanın özellikleri, hastalığın derecesi ve tedavi yönteminin uygulanabilir olması önem taşımaktadır.

Özelikle prostat kanserinde uygulanan robotik cerrahi gibi büyük ameliyatlar hasta açısında oldukça yorucu ve kalıcı yan etkilere neden olabilmektedir. Kalıcı yan etkilerin arasında sertleşme bozuklukları ve idrar kaçırma gibi hayat kalitesini bozan durumlara rastlamaktayız.

Artık halen hastanemizde kullandığımız yeni füzyon biyopsi yönteminde tanı koyma işlemi yanında tümörü yok etme gibi tedavi işlemleri de yapılmaktadır. Nanoknife diye adlandırılan nonthermal (ısıtmadan)IRE yöntemi bu amaçla kullanılan en yeni kanser tedavilerinden biridir. Özel aparatlar yardımıyla ciltten uygulanan bu yeni tedavi metoduyla artık prostat kanserinde ameliyata ihtiyaç kalmamaktadır. Füzyon sistemlerinde kullandığımız özel yazılımlar sayesinde tümörün bulunduğu alan net olarak işaretlenmektedir. Daha sonra ciltten uygun yerleştirilen tedavi edici özel iğneler sayesinde yaklaşık bir saatlik bir işlemle prostat kanseri yok edilmektedir. Bu işlem yapılırken ve sonrasında idrar kaçırma ve sertleşme bozukluğu gibi yan etkilerin hiçbiri görülmemektedir. Tedavi tamamen kapalı yöntemle herhangi bir kesi açılmadan yapılmaktadır. NanoknifeIRE işlemi hastanemizde var olan füzyon biyopsi sistemine entegre çalışmaktadır.

Avantajları:

  • Ameliyatsız bir çözüm sunması,
  • Organ kaybına neden olmadan kanseri tedavi edebilmesi,
  • İşlemin kolay uygulanabilir olması,
  • Sertleşme bozukluğu gibi yan etkilerinin olmaması,
  • İşlemin tekrarlanabilir olması.